Etikettarkiv: Landstingsersättning

Landstinget minskar ersättningen till fysioterapeuter/sjukgymnaster med 5% – Avsnitt 53

KlinikpoddenHur skulle du gilla det om någon bara kommer och säger att du får mindre betalt per behandling?

Vi har sett det hända om och om igen.

Tidigare har vi diskuterat hur Stockholms Läns Landsting bara från ena dagen till den andra ändrade villkoren för kiropraktorerna i primärvårdsrehabilitering

Vi har också diskuterat hur försäkringsbolagen sänkt arvoden utan att rynka på näsan. Som vårdgivare har det varit svårt att sätta något emot.

För några veckor sedan beslutade Stockholms Läns Landsting att minska ersättningen med 5% till vissa sjukgymnaster/fysioterapeuter, vissa läkare och logopeder. Detta kom som en blixt från en klar himmel, helt utan dialog med vårdgivarna och vårdenheterna.

Jesper intervjuar Marie Granberg, privat fysioterapeut och ordförande i föreningen Stockholms privata fysioterapeuter.

Kan man tänka sig att detta kommer att sprida sig i resten av landet?
Kan man lita på landstinget som intäktskälla eller måste man leta intäkter från andra håll?

Spela upp avsnittet här:

Landstingets granskning av privata läkare och sjukgymnaster/fysioterapeuter – Avsnitt 46

Klinikpodden

Få saker skrämmer legitimerade vårdgivare så mycket som granskning av verksamheten, och en sak är säker – det kommer att hända någon gång under din yrkeskarriär.

        Under senaste åren har vi läst om vårdgivare som blivit anmälda för ekobrott, bedrägeri och fått sin legitimation ifrågasatta (och vi måste också säga att väldigt många gör det väldigt bra också).

        Jesper går genom de revisioner som landstingen har beställt under de senaste åren och ser vad är det dom letar efter och hur kan man skydda sig.

        Här är lilla checklistan:

        Journalen:
        * Behandling som är föranledd av skada eller sjukdom?
* Bedömning
* Målsättning
* Motviering av valda behandlingsåtgärder
* Utvärdering av resultat
* Funktionsnedsättning/diagnos finns
* Mål för behandling
* Är behandlingen adekvat?
* Remitterad eller sökt på eget initiativ
* Identitet bekfäftad
* Är anteckningen signerad?

        Debiteringen:
        * Mer än 500 per månad?
* Mer än 15 besök per patient?
* Minst 50% ska vara normal åtgärd
* Är längden på arbetsdagen rimlig (dvs hur många besök har du per dag?)
* Val av åtgärd måste finnas stöd för i journalen
* Patienter som har mest besök behöver vara motiverade i journalen

Spela upp avsnittet här:

Branschens framtid – vart är branschen på väg? – Avsnitt 33

KlinikpoddenAvsnitt 33 och dags för reflektion.

Johan och Jesper diskuterar vart vi som bransch har varit, vart vi är och hur framtiden ser ut.

  • Är det så att vi målar in oss i små fack?
  • Hur blir framtida anställningar – Anställd eller egen??
  • Hur tjänar vi som bransch pengar?
  • Försäkringsbolag eller inte – Landsting eller inte – Moms eller inte?
  • Vad är våra hot? OCH sist men inte minst, vilka möjligheter finns?

Vi missar heller inte att uppmärksamma de fyra sjukgymnasterna i Uppsala, som blivit polisanmälda från Landstinget.

Spela upp avsnittet här:

microphone

Landstingsersättning – bra eller dåligt? – Avsnitt 3

Klinikpodden

Det har precis öppnats för naprapater i Stockholm att kunna ingå i vårdvalet, det innebär att landstinget kan subventionera en del av behandlingen.
Jesper intervjuer Christian Lauritsen, kiropraktor i Sundbyberg som sedan en tid tillbaka ingår i en rehabenhet om för och nackdelarna med att ha landstingssubventionerad behandling. Kiropraktorerna i Stockholm har under de senaste åren gått genom tre olika system för ersättning från landstinget och de tvära kasten har påverkat både deras egen affärsverksamhet, såväl som klinikerna i omgivningen som stått utan ersättning från landstinget.