Nio små ord som skapar beläggning – Avsnitt 40

KlinikpoddenFaktum är att dina kunder sitter och väntar på dig som ledare att leda dom tillbaka till din verksamhet.

Om dom avslutar sin behandlingsserie med att avboka sista besöket, eller uteblir och inte bokar något nytt besök, är inte bra för någon. Dels så har ni lämnat en kund med ett besvär som ännu inte är färdigbehandlat (vilket innebär att det är hög sannolikhet att besväret kommer tillbaka – om det inte redan är tillbaka) – och dels har din klinik/mottagning tappat en kund som normalt sett borde komma tillbaka. Ännu värre är, att om någon annan frågar kunden om din verksamhet så kanske dom säger att behandlingen bara var ”skrap på ytan” och inte gick till botten med problemet. Det finns alltså både en ekonomisk faktor – såväl som en förtroendemässig aspekt på att patienter faller ur den tänkta behandlingsserien.

Kunder/patienter som faller ut ur behandlingsserien är alltså inte bra för varken kliniken eller patienten – och nine word email är ett effektivt etiskt sätt att få en dialog till stånd, där samtalet tidigare tystnat.

Spela upp avsnittet här: